Sepetli Vinç Tarihi

Sepetli Vinç Tarihi 16.11.2016

Vinçlerin ilk tasarımı MÖ. 1o yıllarına kadar uzanmaktadır. İlk tasarımı ise Romalı mimar olan Vitruvius tarafından yapıldığı tarihi kaynaklardan anlaşılmaktadır. Vinçlerin tasarlanıp zaman geçtikçe yenilikler katılması şuan çok büyük bir vinç dünyası oluşmasına olanak sağlamıştır. Özellikle son 20-30 yılda teknoloji çok büyük bir hızla geliştiği için vinç sektörü çok güçlü ve büyük bir sektör haline gelmesine olanak sağlamıştır. İnsan nüfusunun artması, iş hayatının daha küresel bir boyuta ulaşması, mimarinin gelişmesi vb. gibi nedenlerden dolayı günümüzde hemen hemen tüm dünyada vinçler, sepetli vinçler sayısız iş kolunun adeta “eli, ayağı” konumuna gelmiştir.

 

Özellikle bu hotel, residance, holding, gökdelen gibi yapıların inşaat aşamalarında çalışan işçilerin yaşamlarını tehdit etmeden işlerini gerçekleştirebilmeleri insan yaşamına kattığı değerden dolayı insan yaşamı için çok büyük bir adımdır.  Günümüzde neredeyse sepetli vinçlerin kullanılmadığı iş kolu ve sektör yok denecek kadar azdır denilebilir. Sinema ve dizi çekimlerinde kameramanlar sepetli vinçler sayesinde her açıdan çok daha kaliteli çekimler gerçekleştirebilmektedir. Ya da mimari açıdan yapılar çok daha rahat çalışabilme imkanı sağladığı için daha güzel ve farklı boyutlara ulaşmıştır. Bu yüksek katlı yapıların özellikle son yıllarda cam malzemelerden yapılması ve temizliklerinin de ancak sepetli vinçler sayesinde yapılabilmesi sepetli vinç dünyasının günümüzde ne kadar önemli ve büyük bir boyuta ulaştığını ispatlamaktadır.

 

Artık tüm dünya olarak biliyoruz ki, vinçler, sepetli vinçler olmadan birşey yapmak neredeyse mümkün değildir! Dünya için su nasıl bir yaşam kaynağı ise, sektörler için de vinçler adeta  can kurtarıcı bir yaşam kaynağı haline gelmiştir. Sektöre kattığı kolaylık ve imkanların dışında çalışan insanların canlarını tehlikeye atmadan çalışmalarına olanak sağlamaları da onların ne büyük buluş olduğunu tüm insanlığa bir kez daha ispatlamaktadır.

 

İstanbul Sepetli Vinç